Andra texter

Jag engagerar mig gärna i samhällsdebatten i stort som smått och skriver insändare till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och berörda lokala tidningar. Detta är inget jag gör på uppdrag förstås, utan helt på eget initiativ. Tänkte ändå att det kan vara intressant ur stilistisk synpunkt att ha med på hemsidan.

Jag författar även andra texter såsom ledare, kåserier, minnesord, tackbrev etcetera.

Här finns ett litet urval.